viernes, 26 de mayo de 2017

Els jugadors van estar a la jornada esportiva del CRIS

Els jugadors de la primera plantilla de l'Ontinyent van estar presents ahir a la jornada esportiva del CRIS (Centre de Rehabilitació i Integració Social de persones amb malaltia mental crònica d'Ontinyent) que celebra el seu XX aniversari. Entre les activitats desenvolupades es va disputar un partit de futbet que acabà amb empat a 3, que es decantà a favor blanc-i-negre en els penals.
El resultat va ser el menys important, i cal destacar els moments d'il·lusió i rises que es van viure. Els membres de la plantilla, acompanyats pel delegat d'equip José Enrique Ferrero, van fer entrega d'una camiseta oficial firmada a l'associació. Entre els assistents es va trobar també l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, junt al president d'ADIEM Vicent Sanchís.
Foto de família dels jugadors de l'Ontinyent amb els membres del CRIS que van participar | Imatge: Ajuntament d'Ontinyent

10é Festival de Cors "Ciutat d'Ontinyent

10é Festival de Cors "Ciutat d'Ontinyent", amb la participació de la Coral Mariola, de Banyeres de Mariola, la Coral Infantil i Juvenil "els Infants de Sant Josep" d'Ontinyent i el Nou Orfeó d'Ontinyent, que tindrà lloc demà dissabte 27 de maig, a les 19:00 h, al Teatre Echegaray d'Ontinyent.

Ontinyent subvenciona kits per fer elèctriques les bicicletes urbanes

Patricia Folgueras destaca les ajudes per a la compra i adaptació d’estos vehicles com “una mostra més de l’aposta de la ciutat per una mobilitat urbana sostenible”

Ontinyent ha llançat una nova convocatòria de subvencions per a l’adquisició de kits per fer elèctriques les bicicletes urbanes. La regidora de Sostenibilitat, Patrícia Folgueras, ha destacat que estes ajudes, que també inclouen la compra de bicicletes urbanes i elèctriques, suposa “una mostra més de l’aposta de la ciutat per una mobilitat urbana sostenible, amb un mitjà de transport que a més és saludable com la bicicleta”, manifestava.
 
La partida pressupostària per a aquestes ajudes ascendeix als 8.000 euros, amb unes  bonificacions que arribaran als 300 euros per a aquells que compren kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques; 200 euros per la compra de bicicletes elèctriques; i 100 euros per la compra de bicicletes urbanes. Totes les compres realitzades a partir de l’1 de gener de 2017 podran ser subvencionades.
 
La regidora afegia que estes ajudes “mostren també el compromís de l’Ajuntament d’Ontinyent en la reducció de les emissions de C02, ja que l’ús de la bicicleta també ajuda a reduir les emissions de diòxid de carboni”.
 
Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones que no hagen sigut beneficiàries d’estes subvencions en exercicis anteriors; a més no pot beneficiar-se més d’una persona de la mateixa unitat familiar, ni tampoc solicitar-se més d’una subvenció per persona. El procés s’iniciarà amb les sol·licituds dels interessats abans del 23 de juny de 2017 i el seu lliurament a l’Ajuntament. Una vegada el consistori valore les sol·licituds, aquells que obtinguen la subvenció hauran de presentar les factures de compra.
 60 alumnes del Col·legi Sant Josep visiten l’Ajuntament d’Ontinyent

Un grup de 60 alumnes de primer i segon curs d’Educació Primària del Col·legi Sant Josep d’Ontinyent acudien el passat divendres a visitar les instal·lacions de l’Ajuntament. Acompanyats per professors del centre i per la tècnica municipal d’Educació, Emília Tortosa, els menuts, d’edats compreses entre els 6 i 7 anys, visitaven en primer lloc l’antic saló de Plens, on se’ls feia una explicació adequada a la seua edat de com funciona l’Ajuntament. Posteriorment realitzaven un recorregut per la casa consistorial, per a ser rebuts per l’alcalde, Jorge Rodríguez, i els regidors de Territori i Educació, Jaime Peris i Óscar Borrell.

La Diputación mejora la seguridad en el acceso al centro de día y a la futura residencia de Ontinyent

  • Jorge Rodríguez: “No es momento de obras faraónicas sino de mejoras que resuelvan problemas del día a día de las personas”
  • El presidente y el diputado de Carreteras han visitado las obras de construcción de la acera entre el camí de les Boles y la rotonda del Pilar, en las que la institución provincial invierte 75.000 euros


24/05/2017. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y el diputado de Carreteras, Pablo Seguí, han visitado este miércoles la nueva acera construida en la CV-655 en el tramo comprendido entre el camino Les Boles hasta la glorieta de El Pilar, en Ontinyent. Un trazado de 160 metros de longitud que hasta ahora los viandantes debían recorrer utilizando el borde de la calzada, con el consiguiente riesgo de atropello, y que gracias a la actuación realizada por la Diputación de Valencia podrán realizar en condiciones de seguridad.

Jorge Rodríguez ha destacado que estas obras “se enmarcan en el compromiso de la Diputación de vertebrar el territorio no solo para los vehículos sino también para los peatones, dentro de la apuesta transversal que hacemos desde todas las áreas para favorecer una movilidad sostenible. No es momento de obras faraónicas sino de mejoras como ésta, actuaciones que resuelvan problemas del día a día de las personas”.

En este sentido, el también alcalde de Ontinyent ha explicado que esta actuación “se venía reivindicando desde hace tiempo por ser una zona de unión entre el casco urbano con otra más periférica donde además de viviendas particulares están el Centro de Educación Especial, el Centro de Día de Discapacitados y en breve la Residencia de Discapacitados. Una de las exigencias de la Conselleria de Benestar Social para la apertura de esta instalación era que contara con una acera para el acceso peatonal a la misma, una acera que ahora se hace realidad”.

El proyecto contempla la construcción de unos 160 metros de acera en la CV-665, desde su intersección con el camino Les Boles, en el casco urbano, hasta la glorieta que da acceso al Colegio de Educación Especial y a la urbanización El Pilar. En la actualidad, esta zona no está adecuada para el tránsito peatonal, por lo que los viandantes que desean dirigirse a pie al colegio o a la urbanización deben circular por el borde de la calzada en condiciones insuficientes de seguridad. La anchura proyectada para la acera, de entre 3 y 6 metros según el tramo, permitirá aumentar la seguridad de los peatones en estos desplazamientos.

El presupuesto de la obra asciende a 75.000 euros, debido a la necesidad de llevar a cabo en paralelo a la ejecución de la acera la adecuación de una obra de drenaje transversal que discurrirá en subterráneo hasta la glorieta, donde se conectará con la red existente. Además, debido a las condiciones del terreno, ha sido necesario también ejecutar un muro de contención de tierras en el segundo tramo, puesto que el terreno discurre en desmonte.

1,28 millones para mantenimiento en la Demarcación de L’Alcúdia

Tal como ha explicado el diputado de Carreteras, Pablo Seguí, la intervención realizada en Ontinyent forma parte del proyecto de desarrollo de actuaciones y mejoras funcionales en varias vías de la demarcación de L’Alcúdia de Crespins, que abarca La Vall d’Albaida, La Costera, La Canal de Navarrés y La Safor. En conjunto se han programado para este año 12 actuaciones en cuyo desarrollo la Diputación de Valencia está invirtiendo cerca de 1.300.000 euros, de los cuales, el 33% se destinarán a carreteras de La Vall.

Seguí ha recordado que la Diputación de Valencia invierte cada año 40 millones de euros en los más de 1.800 kilómetros de su red viaria, de los cuales la mayor parte se destina a conservación y mantenimiento, con actuaciones que han ido encaminadas a mejorar el estado de firmes, renovar señalizaciones o construir rotondas. En palabras de Seguí, “actuaciones que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, en este caso a través del incremento de la seguridad en los desplazamientos, ya se realicen en vehículo, a pie o en bicicleta”. Todo ello en línea con la apuesta de la Corporación provincial por la movilidad segura y sostenible.La Diputació millora la seguretat en l’accés al centre de dia i a la futura residència d’Ontinyent

  • Jorge Rodríguez: “No és moment d'obres faraòniques sinó de millores que resolguen problemes del dia a dia de les persones”
  • El president i el diputat de Carreteres han visitat les obres de construcció de la vorera entre el camí de les Boles i la rotonda del Pilar, en les quals la institució provincial inverteix 75.000 euros


24/05/2017. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, han visitat aquest dimecres la nova vorera construïda en la CV-655 en el tram comprès entre el camí Les Boles fins a la glorieta del Pilar, a Ontinyent. Un traçat de 160 metres de longitud que fins ara els vianants havien de recórrer utilitzant la vora de la calçada, amb el consegüent risc d'atropellament, i que gràcies a l'actuació realitzada per la Diputació de València podran realitzar en condicions de seguretat.

Jorge Rodríguez ha destacat que aquestes obres “s'emmarquen en el compromís de la Diputació de vertebrar el territori no solament per als vehicles sinó també per als vianants, dins de l'aposta transversal que fem des de totes les àrees per afavorir una mobilitat sostenible. No és moment d'obres faraòniques sinó de millores com aquesta, actuacions que resolguen problemes del dia a dia de les persones”.

En aquest sentit, el també alcalde d'Ontinyent ha explicat que aquesta actuació “es venia reivindicant des de fa temps per ser una zona d'unió entre el casc urbà amb una altra més perifèrica on a més d'habitatges particulars estan el Centre d'Educació Especial, el Centre de Dia de Discapacitats i en breu la Residència de Discapacitats. Una de les exigències de la Conselleria de Benestar Social per a l'obertura d'aquesta instal·lació era que comptara amb una vorera per a l'accés per als vianants a la mateixa, una vorera que ara es fa realitat”.

El projecte contempla la construcció d'uns 160 metres de vorera en la CV-665, des de la seua intersecció amb el camí Les Boles, en el casc urbà, fins a la glorieta que dóna accés al Col·legi d'Educació Especial i a la urbanització El Pilar. En l'actualitat, aquesta zona no està adaptada per al trànsit per als vianants, per la qual cosa els vianants que desitgen dirigir-se a peu al col·legi o a la urbanització han de circular per la vora de la calçada en condicions insuficients de seguretat. L'amplària projectada per a la vorera, d'entre 3 i 6 metres segons el tram, permetrà augmentar la seguretat dels vianants en aquests desplaçaments.

El pressupost de l'obra ascendeix a 75.000 euros, a causa de la necessitat de dur a terme en paral·lel a l'execució de la vorera l'adequació d'una obra de drenatge transversal que discorrerà en subterrani fins a la glorieta, on es connectarà amb la xarxa existent. A més, a causa de les condicions del terreny, ha sigut necessari també executar un mur de contenció de terres en el segon tram, ja que el terreny discorre en desmunte.


1,28 milions per a manteniment en la Demarcació de L'Alcúdia

Tal com ha explicat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, la intervenció realitzada a Ontinyent forma part del projecte de desenvolupament d'actuacions i millores funcionals en diverses vies de la demarcació de L'Alcúdia de Crespins, que abasta La Vall d'Albaida, La Costera, La Canal de Navarrés i La Safor. En conjunt s'han programat per a enguany 12 actuacions en el desenvolupament de les quals la Diputació de València està invertint prop d'1.300.000 euros, dels quals, el 33% es destinaran a carreteres de la Vall.

Seguí ha recordat que la Diputació de València inverteix cada any 40 milions d'euros en els més d'1.800 quilòmetres de la seua xarxa viària, dels quals la major part es destina a conservació i manteniment, amb actuacions que han anat encaminades a millorar l'estat de ferms, renovar senyalitzacions o construir rotondes. En paraules de Seguí, “actuacions que cerquen millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, en aquest cas a través de l'increment de la seguretat en els desplaçaments, ja es realitzen en vehicle, a peu o amb bicicleta”. Tot açò en línia amb l'aposta de la Corporació provincial per la mobilitat segura i sostenible.

El Ple d’Ontinyent aprova l’ingrés de la ciutat al COR i la cessió de l’ecoparc al consorci de residus

Les aprovacions plenàries donen continuïtat a l’acord signat a octubre en Ontinyent que posava fi a una dècada de conflictes per la gestió dels residus

Jaime Peris destaca l’interès “de vetllar pel respecte al Pla de Minimització des de dins del COR, més quan les decisions d’aquest vincularan igualment a la ciutat”


El Ple de l’Ajuntament d’Ontinyent aprovava ahir dijous l’adhesió de la ciutat al Consorci de Residus (COR) i un conveni per a la cessió i explotació de l’ecoparc per aquest organisme. L’adhesió al COR dóna continuïtat a l’acord del passat 25 d’octubre de 2016, pel qual el Consorci i la Mancomunitat de La Vall d’Albaida signaven un acord que posava fi a una dècada de conflictes per la gestió dels residus, acord on s’establia que el consorci buscaria la fórmula jurídica i tècnica per encaixar el Pla de Minimització en el seu model de gestió.

La proposta d’Incorporació de l’Ajuntament d’Ontinyent al Consorci del Pla Zonal de Residus va estar exposada pel regidor coordinador de Territori, Jaime Peris, qui apuntava que “després d’aconseguir allò que voliem, que era el respecte del Pla de Minimització de Residus que es contempla en l’acord signat en presencia del Secretari General de Medi Ambient, ara el que volem es defensar i vetllar per aquest pla des de dins del COR”. Peris explicava que ara “la disjuntiva és la següent: o l’Ajuntament no disposa res sobre la integració, la qual cosa suposarà no estar formalment inserit al COR però sí continuar quedar vinculat per les seues decisions; o prendre un acord de sol·licitud d’adhesió, la qual cosa suposarà quedar vinculat per les decisions que el COR prenga, participant de la conformació d’estes”.

Davant esta disjuntiva, Peris assenyalava que “s’entén més adient per a la satisfacció dels interessos municipals, poder participar en la formació i aprovació dels actes i disposicions d’un ens que emet uns actes i unes normes que, segons han decidit els Tribunals, afecten a Ontinyent com a municipi inserit al Pla Zonal que gestiona el COR”.

Quant a la gestió de l’ecoparc, a la proposta aprovada pel ple estableix una sèrie de condicions, entre les que es troben que l’explotació i gestió de l’ecoparc es realitzarà aplicant els criteris establerts en la «Norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament dels ecoparcs»; Es prioritzarà la recuperació i valorització dels residus, optant per l’eliminació quan no siga viable tècnicament cap altra opció o no hi haja mercat que absorbisca el residu; es realitzaran, a càrrec del Consorci i previ informe favorable de l’Ajuntament, les obres necessàries per a complir amb la normativa; o que l’horari d’obertura de la instal·lació al públic es determinarà de mutu acord i que en tot cas, s’establiran un mínim d’hores setmanals igual a l’actual donant servei també els dissabtes i diumenges (excepte festius).jueves, 25 de mayo de 2017

Divalterra comença el Pla de Formació 2017-2018 de les Brigades Forestals

Per primera vegada, les brigades forestals de Divalterra tindran una formació homologada i específica per a les seues funcions

24/maig/2017.- L’empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, ha començat la primera acció del Pla de Formació 2017-2018 amb un curs sobre recolzament en altres emergències de 27 hores de durada.
En línea amb la col·laboració i coordinació dels cossos de prevenció d’incendis forestals, l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), realitza formació homologada y a mesura per a les brigades de la Diputació de València.
La gerent de Divalterra, Agustina Brines, ha afirmat que “per fi s’ha engegat la formació homologada de les brigades forestals, un programa molt ambiciós que dona resposta a les necessitats concretes d’una plantilla que mai havia accedit a aquest tipus de cursos”, i ha ressaltat que “la temàtica d’aquesta formació és el resultat d'un estudi molt detallat de les necessitats de l'actual plantilla”.
Igualment, Brines ha destacat que aquestes accions formatives “tenen un nivell de prioritat alt per a l’empresa, per això està previst que després de l'estiu aquesta formació es complemente amb altres relacionades amb silvicultura i primers auxilis, de manera que durant aquest exercici i el següent, totes i cada una de les brigades estiguen formades en aquestes matèries, essencials per a la seua tasca diària”.
Per la seua banda, el responsable de l'àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, Manuel Carot, ha comentat que el principal objectiu d'aquesta acció formativa és millorar i ampliar els coneixements dels brigadistes per a actuar amb total seguretat davant situacions d'emergència”. Així mateix, ha recordat que “a través d'aquest curs, els brigadistes obtindran un títol homologat que avalarà aquesta formació”.
Curs bàsic de recolzament en altres emergències
Està previst que al llarg del 2017 es realitzen deu edicions del curs bàsic de recolzament en altres emergències i que aquesta acció tinga continuïtat durant el pròxim any, fins que tots els components de les brigades íntegrament estiguen formats.
L’acció formativa està dirigida a especialistes, capatassos i conductors i acull un total de set mòduls amb una durada total de 27 hores: ‘Legislació de protecció Civil, CCE i 112. Pla Territorial d'Emergències de la CV. Pla especial d'Inundacions, Procediment d'Actuació en Nevades i Meteoalerta’; ‘Autoprotecció en entorns aquàtics’; ‘Tècniques de cerca de persones desaparegudes’; ‘Nocions bàsiques d'actuació en terrenys inestables; Grans aglomeracions en àmbit forestal’; ‘Gestió de l'emergència en esdeveniments d'àmbit forestal’ i ‘Prevenció de riscos laborals en l'àmbit de les emergències’.
La formació relativa a Incendis està planificada per a l'exercici 2018.

35 ballarins amateurs opten a participar en la representació de “Los pájaros muertos” a Ontinyent

La companyia “La Veronal” que encapçala Marcos Morau formarà a 15 seleccionats per participar a la doble representació que tindrà lloc al Teatre Echegaray


Un total de 35 ballarins i ballarines amateurs participaven el passat diumenge a la Sala Gomis en un taller de dansa vinculat a la representació de l’obra “Los pájaros muertos” que tindrà lloc a la tardor en Ontinyent.

D’entre ells, la companyia “La Veronal” que encapçala l’ontinyentí i Premi Nacional de Dansa Marcos Morau, formarà a 15 seleccionats per participar a la doble representació que tindrà lloc al Teatre Echegaray els dies 30 de setembre i 1 d’octubre, dins d’una iniciativa amb la que col·laboren l’Ajuntament d’Ontinyent i les escoles de dansa locals.

La representació, que gira al voltant de la vida i obra de Picasso contextualitzada a la seua època, ha passat des de la seua estrena a Barcelona pels principals teatres de ciutats com Curitiba (Brasil), Paris, Venècia o València, i comptarà en Ontinyent amb 9 ballarins de La Veronal, els 15 ballarins amateurs participants d’esta iniciativa. i la música de l’Orquestra Simfònica Ad Libitum.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacava que per als seleccionats “va a ser una ocasió única per a participar de la representació d’una de les obres de La Veronal i gaudir de les classes magistrals de tot un Premi Nacional de Dansa com Marcos Morau. És un projecte únic i estem segurs que va a ser apassionant tant per als seleccionats com per a tot el públic assistent”, concloïa.

martes, 23 de mayo de 2017

Ontinyent posa en marxa una campanya contra les agressions sexistes en l’àmbit de l’oci

Respecta’m, sense un si es no” està organitzada per la regidoria d’Igualtat i Dona i compta amb la implicació de diferents regidories i entitats relacionades amb l’oci

Es crearà una xarxa de “Espais lliures d’agressions sexistes” i es repartirà material gràfic als diferents centres educatius i durant les festes

L’Ajuntament d’Ontinyent va a posar en marxa una campanya contra les agressions sexistes vinculades a l’oci festiu en la ciutat. “Respecta’m, sense un si es un no” és el títol de la iniciativa organitzada per la regidoria d’Igualtat i Dona, que comptarà amb la implicació de la resta de regidories així com d’entitats relacionades amb l’oci local, com ara associacions de comerciants i hostelers.La iniciativa era presentada hui en una roda de premsa on la regidora de l’àrea, Paula Garcia, explicava que “a Ontinyent no s’havia treballat mai en l’àmbit específic de les agressions sexistes en espais d’oci, tenim constància de denúncies al respecte i pensem que era important posar en marxa una campanya com aquesta. ‘Respecta’m, sense un si es un no’ es centra en formar i conscienciar a tota la població en matèria de perspectiva de gènere, i així eradicar les agressions sexistes, formant persones capacitades que siguen de suport davant qualsevol agressió sexista”, assenyalava.

La regidora explicava que la campanya  dos eixos de treball: el primer d’ells és la promoció mitjançant material gràfic. Des de l’equip de l’àrea d’Igualtat i Dona, Delia Celada explicava que “es pretén arribar a la població amb missatges de conscienciació a través de cartells, protocols de barres, adhesius, polseres, distintius, etc. que estaran presents a les festes municipals que acullen a major quantitat de persones”. Tot amb frases vinculades a l’oci com “la meua manera de vestir no es excusa”, “beure massa no es excusa”, “només el si es si”, “balle per divertir-me i no per provocar-te” o “el meu escot el trie jo”. També es farà arribar aquest material gràfic als diferents centres educatius per continuar amb la tasca de sensibilització contra les agressions sexistes.

El segon eix de la campanya és la creació d’una xarxa de comerços, bars i establiments adherits, que comptaran amb el distintiu "Espai lliure d'agressions sexistes" per activar un protocol d'actuació contra l'assetjament sexual i aplicar-lo als diferents espais d'oci que participen. La técnica d’Igualtat Neus Rubio explicava que “aquesta tasca requereix de formació contra la violència sexista, formant a les persones que treballen en aquests esdeveniments, i siguen conscients i coneixedors del protocol d’actuació front un cas d’agressió sexista que els anem a facilitar”.

El regidor coordinador de de l’àrea d’Educació, Esports, Joventut, Igualtat i Coooperació, Óscar Borrell, felicitava “a la regidora i a tota l’àrea de dona i igualtat per les activitats que estan organitzant-se, una campanya que ja va estar present en la fira de l’estudiant dins la setmana pedagògica que vam organitzar des de la regidoria d’Educació. Els instituts també estan treballant en esta matèria, i des de la vessant educativa pensem que s’ha de continuar per aquest camí”, assenyalava.

Paula García agraïa la implicació d’altres regidories com la de Política Econòmica, explicant que “ens vam reunir amb el regidor Pablo Úbeda i això ens va servir per mantenir un encontre amb les associacions de comerciants i hostelers, entitats relacionades amb l’oci ontinyentí la implicació i col·laboració de les quals és imprescindible en esta campanya”, manifestava.

La regidora afegia que la campanya ha de comptar necessàriament amb el suport de la ciutadania i de les associacions que treballen per la igualtat al municipi perquè la eina del Punt Violeta, que serà l’expressió pràctica de la campanya, siga realment efectiva. Adherint-se totes i tots podrem fer més efectiva la lluita contra les agressions sexistes”, concloïa.

La primera fita on la campanya farà visible el Punt Violeta serà en la fira de tendes, tapes i rock, programada per al segon cap de setmana de juny (del 9 al diumenge 11). Dintre de la programació i en les franges horàries més freqüentades pel públic assistent, es comptarà amb un espai específicament dedicat a prevenir les agressions sexistes al municipi.
lunes, 22 de mayo de 2017

Viatja a Terrassa per tan sols 30 euros!

L'Ontinyent CF informa que ja s'han posat a la venda els bitllets per viatjar a Terrassa per un ajustat preu de 30 euros (20 euros d'autobús + 10 d'entrada), el qual es pot adquirir a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30.
Com a únic requeriment per a l'eixida cal completar 45 places de l'autobús. El club fa una crida per desplaçar-se a la localitat catalana i crear un ambient que recolze els jugadors blanc-i-negres, que estan convençuts de donar-ho per fer saltar la sorpresa a un estadi que va ser testimoni dels jocs olímpics del 92, i on el club ontinyentí ja ha estat representat en les temporades a Segona Divisió B.
L'hora d'eixida serà diumenge a les 8:00 del matí des del centre de salut de l'Av. Albaida, annexe a l'accés sud al recinte firal.
#MésFortsQueMai!

“Ontinyent al Carrer” torna a reunir centenars de veïns i visitants amb una “Iberian Race” infantil

El programa de dinamització comercial impulsat per l’Ajuntament a través del CES es reprendrà aquest dissabte amb nombroses activitats

Centenars de veïns i visitants tornaven a reunir-se al carrer Martínez Valls el passat dissabte per gaudir de “Ontinyent al Carrer”, la campanya de dinamització comercial impulsada per l’Ajuntament a través del Consell Econòmic i Social (CES) la qual s’organitzen diverses activitats baix un cel cobert de balons de platja al carrer Martínez Valls.

En aquesta ocasió la programació incloïa una “Iberian Race” infantil on els més menuts gaudien de proves, jocs, balls i tallers, al temps que els seus familiars tenien ocasió de visitar els establiments comercials, que és un dels objectius de l’activitat. El regidor de Política Econòmica, Pablo Úbeda, recordava en aquest sentit que “Ontinyent al Carrer” és “un pas més en l’aposta del Govern d’Ontinyent pels serveis i el comerç, sempre treballant colze a colze amb els professionals del sector, per fer de la nostra cada volta més una ciutat d’atracció”, manifestava.

Aquest proper dissabte 27 de maig a les 18:30 hores hi haurà “rocòdrom” ,“barredora” i un futbolí gegants, a més de poder gaudir-se d’un taller infantil d’estels i una demostració de dansa del ventre amb Comerç IN; i a la plaça del C.C. El Teler demostracions d’elaboracions de pizzes i embotits artesanals, telefonia digital i projecció de vinils de la mà de l’Associació SOC. Finalment dissabte 3 de juny a les 18:30 hores es disposarà un espai de cuina on diferents cuiners de l’Associació AHVAL oferiran tallers i demostracions de cuina per a majors i menuts.

A més de les activitats al carrer, Comerç In regala el 10% de les compres que es realitzen del 15 al 30 de maig als seus establiments, i la seua mascota Cuckin estarà jugant amb menuts i majors i repartint regals als carrers. L’associació SOC també se suma amb un mapa a omplir amb tickets dels seus establiments per a guanyar regals.Ontinyent celebra el Dia Mundial de la Biodiversitat alliberant 6 galàpags ibèrics a l’estany de Benarrai

La programació impulsada per la regidoria de Sostenibilitat inclou també una exposició al Campus Universitari i l’actuació d’un contacontes a la cúpula de Benarrai

Patricia Folgueras destaca la importància de vincular i formar als xiquets amb accions d’estima al seu entorn


L’Ajuntament d’Ontinyent s’ha sumat hui a les celebracions del Dia Mundial de la Diversitat Biològica de les Nacions Unides amb l’alliberament de 6 exemplars de galàpag ibèric a l’estany de Benarrai per part d’alumnat del col·legi Carmelo Ripoll. Es tracta d’una acció que forma part d’una programació coordinada des de la regidoria de Sostenibilitat que inclou també esta setmana una exposició al Campus Universitari i l’actuació d’un contacontes a la cúpula de Benarrai, activitats totes elles orientades sobretot als xiquets i xiquetes, ja que, segons explica la regidora de l’àrea, Patrícia Folgueras, “és molt important que els escolars participen d’accions educatives d’estima a l’entorn, ja que són ells els qui han de tenir cura del medi ambient en el futur”, assenyalava.

La solta de hui ha estat precedida per la retirada d’exemplars de tortuges americanes que alguns veïns havien abocat a l’estany, així com l’habilitació d’un solàrium a l’estany per al seu ús per les tortuges autòctones. Patricia Folgueras explicava que “des de fa 2 anys venim treballant per convertir el de Benarrai en un estany de flora i fauna autòctona. Per això ens vam posar en contacte amb la Conselleria d'agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural, que ja ens va recolzar amb la dotació de plantes autòctones a l’estany, i que ara ens ha subministrat gratuïtament estes tortugues que han soltat els alumnes del col·legi Carmelo Ripoll, que és el que està mes a prop d’esta zona verda”, afegia.

A més a més, l’Ajuntament i la Universitat de València mostren durant esta setmana al Campus de l’Avinguda de Torrefiel l’exposició "Stop especies invasores" del museu de biodiversitat d’Ibi, una exposició aparellada a una sèrie de visites amb xerrades didàctiques per als escolars de la ciutat. Per últim, el proper divendres 26 de maig, de 19:00 a 20:00 hores, actuarà a la cúpula de Benarrai “el joglar dels animals”, que contarà histories de la natura d’Ontinyent adreçades a tots els públics, que entre altres coses explicarà els perills que tenen per a l’entorn les espècies invasores.


Ajuntament i Cambra de Comerç fomenten l’ocupació dels joves al sector d’hosteleria

Un curs pràctic dins el programa PICE reprèn la línia encetada amb el Programa d’Empreniment Juvenil per afavorir l’empleabilitat al sector de 16 a 29 anys

Pablo Úbeda destaca que els 12 tallers i cursos gestionats en 2016 “demostren que el Govern d’Ontinyent no desaprofitarà cap oportunitat de fomentar l’ocupació”

L’Ajuntament d’Ontinyent i la Cambra de Comerç de València reprenen les accions de foment de l’ocupació juvenil amb un nou curs gratuït d’Auxiliar de Cuina i Sala. Es tracta d’una acció inclosa al Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) integrat al Sistema de Garantia Juvenil, que forma els i les joves gratuïta i personalitzada, i subvenciona a aquells participants que emprenguen o a les empreses que els contracten mitjançant ajudes del Fons Social Europeu. Són accions adreçades a joves de 16 a 29 anys, que es van encetar el passat mes de novembre amb un Programa d’Empreniment Juvenil per formar als joves en com crear la seua empresa; i que es veuran continuades en setembre amb un programa de comunicació digital.

El regidor coordinador de Política Econòmica de l’Ajuntament, Pablo Úbeda, destacava que per al Govern que lidera Jorge Rodríguez “la reducció de l’atur és una prioritat. A més d’estos cursos i tallers, des del Departament de Promoció Econòmica venim gestionant altres que en 2016 van arribar a 12, una xifra que demostra que al Govern d’Ontinyent no desaprofitarem mai cap oportunitat per fomentar la inserció laboral”, assenyalava.

El curs d’Auxiliar de Cuina i Sala es desenvoluparà durant 125 hores del 13 de juny al 17 de juliol a l’aula 202 de la UNED, al carrer Joan XXIII, amb practiques en l’aula de cuina del centre El Rogle. Al curs es desenvoluparan i organitzaran les activitats relacionades amb la preparació i posada a punt de l'àrea de treball, els equips, materials, eines, utensilis, matèries primeres, productes i tot allò relacionat amb la cuina o amb la restauració. Aquest curs inclou la formació en empleabilitat i habilitats socials, i Eines Social Mitjana per a la cerca d'ocupació, que el seu objectiu és facilitar els coneixements i recursos necessaris per a realitzar una cerca d'ocupació més efectiva i acostar-se a les empreses amb confiança.

Pablo Úbeda destacava que aquest programa “és molt complet, pot ajudar als participants a integrar-se al mercat de treball i en qualsevol cas augmentarà la seua empleabilitat, i en estar dissenyat de manera que s’adapte als joves i a les pròpies empreses, esperen que done bons resultats”, assenyalava. Entre els avantatges d’aquest programa es troben la dotació d’ajudes de fins a 1.500 euros per a les empreses que contracten usuaris del programa, i de fins a 1.800 per als joves que opten per autoocuparse.

Al marge dels cursos d’aquest programa, l’Ajuntament està ultimant d’altres per al mes de juny, que inclouen un per a l’obtenció del Carnet de Manipulador d’Aliments, un per obtenir el Carnet de Carretoner, i un tercer formatiu sobre el sector de la construcció en l’especialitat d’obrer. La informació sobre tota esta oferta formativa es pot ampliar a l’oficina de Promoció Econòmica, a l’edifici CREC, o en el telèfon 962918227

 

viernes, 19 de mayo de 2017

El Teatre Echegaray acull l’acte de graduació dels estudiants del Campus d’Ontinyent

És la cinquena graduació d’alumnes de Magisteri Infantil i la primera d’Administració i Direcció d’EmpresesEl Teatre Echegaray d’Ontinyent acollia hui divendres l’acte de graduació dels 75 estudiants del Campus ontinyentí que han finalitzat els seus estudis, la cinquena graduació d’alumnes de Magisteri Infantil i la primera d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE), després que aquest grau prenguera el relleu del de Finances i Comptabilitat. 

L’acte comptava amb la presencia de l’alcalde d’Ontinyent i President de la Diputació de València, Jorge Rodríguez; els vicerrectors de la Universitat de València Mª Vicenta Mestre i Jorge Hermosilla; el Degà de la Facultat de Magisteri, Manuel Monfort; la Vicedegana d’Economia Rosa Yagüe, així com de representants de les entitats que conformen la Fundació Campus Ontinyent i professors, amics i familiars dels alumnes que finalitzaven els seus estudis.

El President de la Fundació Campus Ontinyent i Alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, felicitava els graduats i posava de relleu que “un dels eixos del treball del dia a dia del Govern d’Ontinyent es la Universitat com a eina transformadora de la ciutat, com a pou de possibilitats de futur, com ha constatat la ciutadania amb el fet que anem a comptar en breu amb 4 titulacions, i també en tot el seguit d’activitats que venen desenvolupant-se vinculades a l’activitat universitària”.

L’acte, que començava amb la projecció d’un vídeo, incloïa a més de les intervencions dels membres de la taula les del Cap de Serveis del Campus d’Ontinyent, José Cantó, i la Subdirectora Econòmica de l’Hospital d’Ontinyent, Mª José Molina, com a padrins de les promocions de Magisteri i ADE, respectivament, així com de representants dels estudiants. Una volta fets els parlaments i lliurats els diplomes als 70 titulats, l’acte es tancava amb la interpretació de l’himne universitari “Gaudeamus igitur”.


Jorge Rodríguez destaca la “voluntat de consens de tots els partits i de fer justícia” en l’exhumació dels nínxols 266 i 267 del cementeri d'Ontinyent

Els experts esperen trobar les restes d’almenys quatre persones afusellades el 15 de desembre de 1939 en una actuació finançada per la Diputació de València

L’alcalde destaca que el de hui “ha estat un dia històric i crec que Ontinyent és una ciutat més digna perquè ha reparat una qüestió pendent des de fa 70 anys”
L’alcalde d’Ontinyent i President de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha destacat “la voluntat de consens de tots els partits i de fer justicia” que ha fet posible l’exhumació hui dels nínxols 266 i 267 del cementeri d'Ontinyent. Una actuació finançada per la Diputació de València on els experts esperen trobar les restes de vàries persones afusellades el 15 de desembre de 1939, i on després d'obrir els sepulcres, l’equip d'experts forenses ha trobat les restes d'almenys quatre individus en el nínxol 266, i en el 267 un taüt del que no tenia constància el registre municipal.

Junt a Jorge Rodríguez, la diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, el secretari de la Comissió de Memòria Històrica municipal, Vicent Revert, la regidora coordinadora de Política per a les Persones, Sayo Gandia, i la coordinadora del projecte de Paleolab, l'antropòloga forense Elisa Garcia.

Hui vivim un dia històric i crec que Ontinyent és una ciutat més digna perquè hem fet justícia, hem reparat una qüestió que fa 70 anys que s'esperava i que és per fi una realitat”, ha remarcat Rodríguez, qui puntualitzava que “ha estat possible des d’un treball conjunt. Hui estem ací representants de tots els partits polítics de la corporació, que des del primer moment la comissió de la memòria històrica va permetre que tots els partits pugueren treballar colze a colze per reparar la memòria d’aquells que van ser afusellats pel simple fet de defensar els drets i les llibertats dels demés”.

El president de la Corporació provincial no ha volgut oblidar “als familiars que des de feia tants anys esperaven aquest moment”, i ha tingut paraules d’agraïment “per a totes les persones que formen part de la Comissió de la Memòria Històrica, i a la diputada Rosa Pérez que des del primer moment va tenir molt clar el camí que havia de prendre la delegació de Memòria Històrica, que hui per fi comença a donar fruits”.

Per la seua banda, Pérez Garijo ha assenyalat que aquest cas és diferent a l'iniciat fa un mes en el cementeri de Paterna, ja que és el propi consistori el que ha impulsat els treballs. “Açò mostra que els ajuntaments aposten també per la recuperació, justícia i reparació de la història franquista, que per al nostre equip de govern és tan important”, ha afegit.

Des d'un primer moment es va barrejar la hipòtesi que s'haguera produït una exhumació no registrada. Per açò, l'equip de forenses ha obert el segon nínxol 267, el qual figurava com a buit en el registre municipal, per a assegurar-se que no hi havia restes. En trobar un taüt en el sepulcre i trobar indicis que la data d'enterrament era diferent, els experts han procedit a tancar-ho de nou. “En cap cas pot vindre de la fossa comuna. Un descuit en el registre pot ser la raó perquè no conste, i açò pot ser l'inici d'una altra via d’investigació”, ha dit l'arqueòleg forense Manuel Polo.

El treball que queda per fer prendrà entre uns 6 i 8 mesos. Primer, l'equip d'antropòlegs forenses individualitzaran les restes, que es troben barrejades. A continuació, enviaran les mostres a un laboratori de genètica a Madrid on es faran les proves d'ADN i les compararan amb les dels familiars. En paraules de Revert, “ens queda acabar el treball tècnic i prosseguir la cerca de les restes que no hagen aparegut i que podrien trobar-se en una segona fossa que no ha sigut exhumada”.

No han faltat a la cita nombrosos familiars de les víctimes de la repressió franquista. Un d'ells ha sigut Concha Díaz, neboda de Rafael Bataller, qui va ser afusellat als 27 anys. Cocha va ser el testimoniatge primari que va ajudar a situar als cossos, en haver traslladat personalment les restes, en bosses de plàstic, de la fossa comuna al nínxol 266 durant la dictadura. “Des de llavors sempre li hem portat flors al mateix lloc”, explica la germana de Concha, María Díaz.

Durant les festes de moros i cristians de l'estiu de 1939, van ser processats en un judici sumaríssim en l'ajuntament de la localitat 15 reus. Únicament dos d'ells van ser condemnats a 30 anys de presó, i la resta va ser sentenciada a mort. Els afusellats per la repressió franquista van ser enterrats en fosses del cementeri municipal, i a la fi dels anys 60 aproximadament es van exhumar almenys 6 dels cadàvers, per ordre de l'alcalde de llavors, Vicent Gironés.

Dos de les víctimes van ser identificades i enterrades per la família; no obstant açò, la resta van ser dipositades en els nínxols. Amb aquest context, la Corporació provincial recolza la cerca de les restes d'aquestes 4 persones o, en cas contrari, localitzar la fossa en la qual es troben. La subvenció concedida per la Diputació ascendeix a 8.864,46 euros, el valor total de l'exhumació i identificació de les restes.


meteontinyent

El temps a Ontinyent www.tiempo.com

Lista de blogs

Entradas populares

© DIARIO DIGITAL D`'ONTINYENT

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
web clocks relojes para blog
Contatore