martes, 6 de junio de 2017

L’Ajuntament ordena la demolició de l’immoble en ruïna del Carrer Barranquet 8 davant la inacció del propietari

El consistori durà a terme l’execució subsidiària després de finalitzar-se els tràmits legals sense els quals no es pot actuar

El regidor de Territori recorda que la llei marca que són els propietaris qui han de tenir cura dels seus immobles i que en no fer-ho “ocasionen riscos i problemes per a tots”


L’Ajuntament d’Ontinyent va a ordenar la demolició de l’immoble en ruïna del Carrer Barranquet número 8 davant la inacció del propietari per actuar en la seua propietat. El consistori ha ordenat l’execució subsidiària de l’enderroc de l’immoble i del tractament del talús adjacent, en base a un projecte tècnic que s’ha encomanat, carregant-se tots els costos de les obres al propietari, al qual ja es va reclamar en temps i forma que intervinguera.

El regidor coordinador de l’àrea de Territori, Jaime Peris, que, tal com estableix la llei, els propietaris dels habitatges són els qui han de tenir cura de l’estat dels mateixos, però tot i això “hi ha propietaris que ni arreglen les vivendes malgrat el perill que representen i tampoc faciliten la reparació dels immobles per part de l’ajuntament”. Peris destacava que “la gran majoria de les cases que estan en males condicions són privades, i la legislació frena molt els processos necessaris perquè pugam actuar subsidiàriament”.

La inacció dels propietaris “ocasiona riscos i problemes per a tots davant els quals l’Ajuntament sempre farà front als tràmits administratius i judicials necessaris, però que es podrien estalviar pel bé de tots, i més quan les despeses van a carregar-se igualment a les persones o entitats que ostenten la propietat dels edificis”, afegia.

Al cas concret de la casa del carrer Barranquet número 8, que dóna a l’espai lliure que hi ha junt al Centre de Salut de la Plaça de la Coronació, s’ha produït un despreniment del mur de masoveria que formava la base de la construcció.
Aquest despreniment ha fet que la construcció que en el dit mur descansava estiga en situació de ruïna tècnica.

Urbanísticament la construcció està fora d’ordenació manifesta per trobar-se ocupant terrenys destinat a vial públic, pel que l’única opció possible que es contempla als informes tècnics és la de demolició. Mentre es realitza el projecte tècnic d’execució i comencen les obres a les properes setmanes, s’ha col·locat un tancament preventiu per tal d’evitar que els despreniments que es puguen produir afecten a les persones.

meteontinyent

El temps a Ontinyent www.tiempo.com

Lista de blogs

Entradas populares

© DIARIO DIGITAL D`'ONTINYENT

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
web clocks relojes para blog
Contatore