martes, 5 de septiembre de 2017

Ontinyent ofereix ajudes per al transport universitari a l’alumnat que curse els seus estudis fora de la ciutat

Els i les alumnes empadronats en la ciutat que estudien en altres municipis podran sol·licitar ajudes de 100 euros fins al 29 de setembre

Óscar Borrell destaca la importància “de facilitar la formació universitària també al jovent que estudia altres titulacions externes a les del nostre Campus”

L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix per primera vegada ajudes al transport a tots els i les alumnes empadronats en la ciutat que estiguen cursant estudis universitaris en altres municipis. El termini per a presentar les sol·licituds romandrà obert fins al pròxim 29 de setembre. D'aquesta manera, els i les joves menors de 30 anys que estudiaren en qualsevol centre del sistema universitari valencià en el curs 2016-2017, i els seus centres adscrits, situats fora d'Ontinyent, podran acollir-se a una ajuda de 100 euros, fins a esgotar el crèdit disponible de 6.000 euros.

El regidor d'Educació, Óscar Borrell, explicava que “el Govern d'Ontinyent no deixarà de col·laborar per a facilitar l'accés de tots a la formació, també a aquells i aquelles joves que estudien altres titulacions externes a les del nostre Campus”. Borrell anunciava que aquestes noves ajudes continuaran en els pròxims cursos per als estudiants.

Les ajudes s'adjudicaran en règim de concurrència competitiva. Els alumnes i les alumnes hauran d'acreditar que han estat matriculats durant el curs escolar en almenys el 50% del curs lectiu de qualsevol estudi universitari fora d'Ontinyent, així com estar empadronats a Ontinyent amb una antiguitat mínima de 24 mesos.

Entre els mèrits i circumstàncies per a atorgar les ajudes, en la convocatòria figura la nota mitjana de l'últim curs acadèmic complet (fins a 3 punts), el coneixement del valencià (fins a 3 punts), coneixements d'idiomes comunitaris (fins a 1,5 punts), situació de desocupació de tots els membres de la unitat familiar (fins a 3 punts), no ser preceptor de cap prestació pública d'ocupació (fins a 3 punts), família nombrosa o monoparental (fins a 1 punt), discapacitat física o psíquica d'algun membre de la família superior al 33% (fins a 2 punts) i orfandat absoluta (fins a 2 punts).

Tant la instància com la informació completa sobre aquestes ajudes es poden trobar en el departament d'Educació de l'Ajuntament d'Ontinyent i en la pròpia web municipal.meteontinyent

El temps a Ontinyent www.tiempo.com

Lista de blogs

Entradas populares

© DIARIO DIGITAL D`'ONTINYENT

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
web clocks relojes para blog
Contatore