lunes, 18 de diciembre de 2017

La reactivació econòmica i les ajudes a la rehabilitació disparen un 20% les llicències d’obra a Ontinyent

Les llicències d'obres majors (131) se situen en valors previs a la crisi i les obres menor superen amplament les 400

L’ingrés municipal per taxa de llicències d’obra i impost de construccions es dispara a 416.000 euros, un 33% més del que s’havia previst al pressupost

La reactivació econòmica i les ajudes a la rehabilitació han disparat un 20% les llicències d’obra a Ontinyent durant l’últim any. En concret, a data de 15 de desembre 2017, les llicències d'obres majors (131) se situen en valors semblants als previs a la crisi: en 2008 van ser 142, quedant des d’aleshores per davall de la centena fins a 2016, quan es va arribar a 108. Quant a les obres menors, enguany s’han concedit 474, la xifra més alta en una dècada. Açò ha suposat que l’ingrés municipal per taxa de llicències d’obra i impost de construccions s’haja disparat fins als 416.000 euros, un 33% més del que s’havia previst al pressupost.

Els regidors de Territori (Jaime Peris) i Hisenda (Joan Sanchis) han coincidit en destacar que estes dades “constaten amb xifres un augment de l’activitat econòmica a la ciutat, i també una bona resposta als incentius que ve donant el Govern d’Ontinyent”, manifestaven.

Pel que fa a la sol·licitud de llicències d’obra major (obres de nova planta, d’ampliació en superfície, volum o altura d’edificacions existents, o rehabilitació integral d’edificis), després de l’inici de la crisi en 2008 baixava a xifres de al voltant de 70 als exercicis posteriors. Des de 2011, quan es va posar en marxa la “Declaració Responsable” que permet agilitzar els tràmits per l’obtenció de les llicències d’obra, la xifra passava a 72 (2012), 67(2013), 86 (2014) fins arribar a les 99 en 2015, 108 en 2016 i ara 142 en 2017 (un 21% més que l’any anterior), sent especialment significatiu en ser el tipus d’obra que comporta més despesa i genera més activitat econòmica.

Pel que fa a les llicències d’obres menors, a falta de les dades de les últimes 3 setmanes de l’any, en 2017 s’han concedit 474, un 19% més que les 399 que es van concedir en 2016, superant amplament les xifres dels anys anteriors (328 en 2015 o 371 en 2014) . S'entén per obra menor aquelles que, per raó de la seua senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, poden ser considerades com a tals, incloses les de modificació de la disposició interior dels edificis. No es consideren obres menors aquelles que impliquen modificació d'usos.

El regidor de Territori ha recordat que entre els incentius promoguts pel Govern d’Ontinyent als últims anys està  la bonificació al 95% de l’impost de construcció que es ve aplicant tant a obres majors com menors (que es ve aplicant des de 2013), o els diversos plans de Rehabilitació d’Immobles posats en marxa. Jaime Peris manifestava que “les sol·licituds d’obres menors han superat per primera volta en molt de temps les 400 i molt amplament, però és especialment significatiu l’augment de les obres majors perquè suposen una despesa econòmica molt més elevada, i situar-se pràcticament en valor previs a la crisi és una excel·lent notícia que ens anima a seguir treballant per promoure l’activitat econòmica a la ciutat”. 

Una de les conseqüències directes d’aquestes xifres és l’augment de l’ingrés municipal per taxa de llicències d’obra i per l’ICIO (impost de construccions, instal·lacions i obres) fins als 416.000 euros, un 33% més del que s’havia previst al pressupost de 2017. En concret, per llicència d’obra s’havia pressupostat per a enguany 95.300 euros i l’ingrés va a ser superior als 153.000; mentre que per l’ICIO s’havia previst 217.000 euros i s’ingressaran més de 263.000. Al pressupost de 2018, aprovat el passat dijous, s’ha contemplat una previsió d’ingressos de 146.000 i 282.000 euros respectivament en aquest concepte. El regidor d’Hisenda ha valorat positivament estes dades “que suposen un ingrés extraordinari per a l’Ajuntament, un ingrés que a més podem emprar en noves accions per impulsar l’activitat econòmica a la ciutat”, destacava.


meteontinyent

El temps a Ontinyent www.tiempo.com

Lista de blogs

Entradas populares

© DIARIO DIGITAL D`'ONTINYENT

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
web clocks relojes para blog
Contatore