domingo, 28 de enero de 2018

Els Socialistes recorden a Compromís que les autoritzacions d’Educació per a la coberta del Bonavista van tardar 4 mesos

El PSPV-PSOE lamenta que la formació nacionalista cometa errades “per fer una oposició de titulars i tuits que no els para bé”

ls Socialistes d’Ontinyent han recordat al grup municipal de Compromís que les autoritzacions depenents de la Conselleria d’Educació, per a iniciar la licitació les obres de la nova coberta del Bonavista, es van demorar fins a 4 mesos i que cap de les empreses que presentaren ofertes han complit amb els requisits per distints motius: “és trist que Compromís aprofite un cúmul de circunstàncies sobrevingudes per tractar de confondre a la població per tractar de traure rèdit partidista”. Segons els socialistes, la formació nacionalista “comet estes errades perquè fan una oposició de titulars i de tuits que no els para bé”, han exposat.

El PSPV-PSOE respon així a un comunicat de la formació nacionalista on s’acusa al govern d’Ontinyent de “precipitació” en fer públics el passat mes de maig els terminis inicialment previstos per a les obres. Els socialistes han assenyalat que en fer l’anunci “en cap moment es va parlar d’altra cosa que de previsions, i no va haver altra intenció que mantenir informada a la ciutadania al voltant d’una obra que va estar entre les més votades al procés Ontinyent Participa 2017”.

Per als socialistes “precipitar-se és altra cosa, com fer una oposició basada en llegir només els titulars i fer tweets rapidets i sense calfar-se molt el cap, el que porta al partit i els seus militants a interpretacions errònies com dir que les obres no s’han licitat o posar en dubte que la cotització del preu del ferro siga la causa de la retirada de l’empresa adjudicatària. Pensem que en Compromís hi ha gent amb capacitat per fer les coses bé, i ens consta pel treball que fan a València a les institucions: segur que la demora en l’arribada dels permisos de la coberta ha estat precisament per evitar precipitacions”, apuntaven.

Des del PSPV-PSOE han fet un breu cronograma de l’actuació, al qual recorden que el projecte definitiu es va aprovar per Junta de Govern Local el 12 de maig de 2017. L’obra no es podia licitar fins comptar amb una documentació de la Conselleria que no va arribar a l’Ajuntament fins a l’11 de setembre. El plec de clàusules que havia de regir la contractació de les obres es va enviar el 29 de setembre al BOP, que el va publicar el 24 d’octubre de 2017. Una volta complit el termini d’obtenció de documentació i informació, es va constituir la Mesa de Contractació el 27 de novembre, presentant-se 4 empreses, de les que 1 va ser exclosa per licitar per damunt de l’oferta i 2 més fan oferta per baixa temerària, i posteriorment van renunciar a continuar en la licitació.

Així les coses, quedava 1 empresa a la qual es proposa adjudicatària el 5 de desembre i se li requerís la documentació per a formalitzar el contracte d’obra. Esta empresa renunciava el 21 de desembre manifestant que ha detectat “una errada aritmètica” en l’oferta, i requerida per a que informe sobre aquesta, indica verbalment que el preu del ferro ha pujat i no pot mantenir els preus proposats. En data 2 de gener de 2018 es declara deserta la licitació, i s’encarrega al arquitecte que actualitze les valors del projecte, a punt de lliurar en estos moments el nou projecte.

Els socialistes assenyalen que “com es pot comprovar, si les previsions s’han allargat respecte a les que es barallaven inicialment no ha estat per falta de diligència de l’Ajuntament ni dels seus tècnics, sinó per altres raons. Però en qualsevol cas, als pressupostos de 2018 està ben clareta una partida pressupostària anomenada Cobriment Espai Multiusos CEIP Bonavista, i com bé sap la comunitat educativa del centre i també tots els grups polítics, enguany esta demanda per fi va a fer-se realitat, que és el que importa més enllà de les incidències puntuals i les ganes d’alguns de fer critiques per justificar que estan fent alguna cosa”, concloïen.


CRONOGRAMA DEL PROCES DE LA COBERTA DEL BONAVISTA
  • Ontinyent Participa elegeix el cobriment de la coberta del CEIP Bonavista el 16 de desembre de 2016.
  • El Projecte definitiu de cobriment d’espai multiusos en el col·legi públic Bonavista, és redactat per l’arquitecte Francisco Galiana Gil, i s’aprova en la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 12 Maig 2017. No es podia licitar fins que tinguera l’autorització per a exercir l’activitat com impròpia. Al mateix temps s’ha sol·licitat autorització per a l’execució del projecte a la Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esports.
  • Era necessària autorització per a realitzar les obres de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i informe de la Direcció General Administrativa Local sobre duplicitats. Rebut a l’Ajuntament en data 11 de setembre de 2017.
  • El plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació administrativa de les obres que es detallen s’envia al BOP el 29 de setembre de 2017. Data termini d'obtenció de documentació i informació: 26 dies naturals següents a la publicació d'este edicte en el BOP de València. Es publica en el BOP nº 204 el 24 de octubre de 2017
  • El 27 de Novembre de 2017 es constitueix la Mesa de Contractació, i obri les propostes, es presenten 4 empreses. De les empreses 1 va ser exclosa per licitar per damunt de l’oferta. 2 empreses mes van oferta per baixa temerària, i posteriorment el 1 de desembre van renunciar a continuar en la licitació.
  • Quedava 1 empresa a la qual se li proposa adjudicatària el 5 de desembre 2017 i se li requerís la documentació per a formalitzar el contracte d’obra.
  • El 21 de desembre de 2017, l’empresa adjudicatària presenta escrit renunciant a l’obra manifestat que ha detectat un a errada aritmètica en l’oferta presentada i que la retira. Requerida per a que informe sobre exa errada, indica verbalment que el preu del ferro ha pujat i no pot mantenir els preus proposats.
  • En data 2 de gener de 2018 es declara deserta la licitació, i s’encarrega al arquitecte que actualitze les valors del projecte, a punt de lliurar en estos moments el nou projecte. En els pressupostos per a 2018, aprovats per Plenari de 14 de desembre de 2017, apareix la partida pressupostària COBRIMENT ESPAI MULTIUSOS CEIP BONAVISTA- ONTINYENT, cosa que saben tots els grups polítics.

meteontinyent

El temps a Ontinyent www.tiempo.com

Lista de blogs

Entradas populares

© DIARIO DIGITAL D`'ONTINYENT

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
web clocks relojes para blog
Contatore