martes, 3 de julio de 2018

Comunicat de l'Ontinyent CF: Plaços de conversió en "SAD"


PRIMER TERMINI:
D'acord amb el que estableixen les normes jurídiques que regulen la transformació voluntària d'un Club de Futbol en Societat Anònima Esportiva (des d'ara, SAD), el ONTINYENT CF (des d'ara, El Club) obri el primer termini legal en temps hàbil per a la conversió del Club en SAD, als efectes de subscriure el capital mínim fixat per la Comissió Mixta i pel Consell Superior d'Esports en 160.000 €., notificat el passat 5 de febrer de 2018, capital que es dividirà en accions de 100 € de valor nominal cadascuna.

A la seu del Club es facilitarà si escau informació als socis sobre aquest procés de transformació.

 
PRIMER TERMINI: De l'1 al 31 de Juliol de 2018.En aquest termini tots els socis del Club podran subscriure les accions que desitgin, fins a cobrir el capital mínim fixat de 160.000 €, a les oficines del Club.
Aquells socis que hagen entregat diners a compte d'aquesta subscripció amb anterioritat, han de ratificar a les oficines del Club els diners que hagen entregat a compte amb la signatura del butlletí de subscripció corresponent.

SEGON TERMINI:
D'acord amb el que estableixen les normes jurídiques que regulen la transformació voluntària d'un Club de Futbol en Societat Anònima Esportiva (des d'ara, SAD), el ONTINYENT CF (des d'ara, El Club) obri el segon termini legal en temps hàbil per a la conversió del Club en SAD, als efectes de subscriure el capital mínim fixat per la Comissió Mixta i pel Consell Superior d'Esports en 160.000 €., notificat el passat 5 de febrer de 2018, capital que es dividirà en accions de 100 € de valor nominal cadascuna.
A la seu del Club es facilitarà si escau informació als socis sobre aquest procés de transformació.
SEGON TERMINI: De l'1 al 31 d'agost de 2018.En aquest termini només els socis del Club que hagEn subscrit accions en el primer termini, poden subscriure més accions, fins a cobrir el capital mínim fixat de 160.000 €, a les oficines del Club.

TERCER TERMINI:
D'acord amb el que estableixen les normes jurídiques que regulen la transformació voluntària d'un Club de Futbol en Societat Anònima Esportiva (des d'ara, SAD), el ONTINYENT CF (des d'ara, El Club) obri el tercer termini legal en temps hàbil per a la conversió del Club en SAD, als efectes de subscriure el capital mínim fixat per la Comissió Mixta i pel Consell Superior d'Esports en 160.000 €., notificat el passat 5 de febrer de 2018, capital que es dividirà en accions de 100 € de valor nominal cadascuna.
A la seu del Club es facilitarà si escau informació als socis sobre aquest procés de transformació.
TERCER TERMINI: De l'1 al 30 de setembre de 2018.En aquest termini qualsevol persona física o jurídica poden subscriure accions, fins a cobrir el capital mínim fixat de 160.000€, a les oficines del Club.

HORARI D'OFICINES DEL CLUB PER SUBSCRIURE/RATIFICAR ACCIONS: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17:30 A 20:30

meteontinyent

El temps a Ontinyent www.tiempo.com

Lista de blogs

Entradas populares

© DIARIO DIGITAL D`'ONTINYENT

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
web clocks relojes para blog
Contatore